novi PLAMEN

PROIZVODNI PROGRAM

Novi Plamen, Kropa, d.o.o. izdeluje s hladnim preoblikovanjem odkovke po načrtu iz žice min Ø (premer) 2,00 mm do max Ø 22,0 mm za trdnostni razred 5.8 oziroma min Ø 2,0mm do max Ø 19,0 mm za trdnostne razrede 8.8, 10.8, 12.9. Trenutno imamo v proizvodnem programu že preko 900 različnih izdelkov po zahtevi kupcev. Odkovke stiskamo, stružimo, vrtamo, pristružujemo, rezkamo utore, obrezujemo glave in valjamo po zahtevah kupcev. Izdelkov ne moremo termično in površinsko obdelovati, za te operacije koristimo usluge kooperantov.

novi PLAMEN

NOVI PLAMEN DANES

V letu 2011 je imela družba povprečno 80 zaposlenih. Podjetje se ukvarja z izdelavo veznih elementov za spajanje s hladnim preoblikovanjem. Mesečna proizvodnja je ca. 250 ton. Podjetje proizvaja in izvaža svoje izdelke v matično firmo Möhling v Nemčijo že zapakirane ali v zabojnikih. Matična firma pa te že zapakirane izdelke pošlje znanemu kupcu ali pa izdelke iz zabojnikov dodela, termično obdela, galvansko zaščiti, zapakira in pošlje končnim kupcem. Glavni kupci naših izdelkov preko matičnega podjetja Möhling so: Volkswagen oz. Audi, Škoda, Seat, Ford, Opel, G.M., Daimler – Crysler, AEG, Siemens, pohištvena industrija... Glavni kupci v Sloveniji so: CIMOS Koper, Metalflex Tolmin, TPV Novo mesto. Za trgovska podjetja novi Plamen, Kropa, d.o.o. ne izdeluje veznih elementov, kar je politika matične firme. Vizija podjetja je postopno dvigovanje proizvodnje, ki bo zaradi cene transporta imela trend dviga vrednosti oz. stopnje vloženega dela v posamične proizvode. Nadalje je vizija podjetja postopno nadaljevanje politike neodvisnosti od matiène firme, to je samostojna nabava materialnih resursov – žice, orodja in pomožnih materialov kot tudi prodaje na domačem trgu in tudi v tujini kupcem, ki jih v tem trenutku še oskrbuje matična firma pod okriljem lastne blagovne znamke. Prav tako naj omenimo, da imamo že od februarja leta 2003 certifikat sistema kakovosti ISO 9001.

VIRI

V podjetju je cca 22.000 m2 pokritih površin, od tega koristimo za proizvodnjo 4.197 m2, skladišče žice 560 m2, orodjarno s skladiščem orodja in vzdrževanjem 1.541 m2, skladišče in odpremo 378 m2, pisarne s sanitarijami 150 m2, sektor kakovosti 1.200 m2. Trenutno je tako naša proizvodnja na površini 7.926 m2. V najem dajemo 3.804 m2 pokritih površin, ostale delavniške površine in predvsem prostori namenjeni pisarniški dejavnosti pa so zaenkrat še prosti.

Prostori v najem:

Trenutno imamo vse prostore namenjene proizvodni ali skladiščni dejavnosti zasedene.